Езикът на българската кухня

Славка Керемидчиева, Маргарита Котева, Ана Кочева

Ана Кочева

Традиционни кулинарни названия като фразеологично ядро на устойчиви сравнения в български език

Ана Кочева

Български съответници на лексикални кулинарни балканизми

Маргарита Котева

Лексикографско представяне на съставните названия от обредната кулинарна лексика в българските диалекти

Маргарита Котева

Aреална характеристика на названия от кулинарната лексика в българските диалекти в общославянски аспект

Маргарита Котева

Типове вторична номинация, осъществена чрез метафора при названията от кулинарната лексика в българските диалекти

Маргарита Котева

Обредната кулинарна лексика в българските диалекти, свързана с раждането на дете

Маргарита Котева

За славянската, балканската и националната специфика на кулинарната лексика в българските диалекти

Славка Керемидчиева

Интерактивна кулинарна карта на българската езикова територия

Славка Керемидчиева

Традиционната копривщенска кухня

Ализа Халил

Номинационна характеристика на понятията за видовете ракии в българските говори

Ализа Халил

Номинационна характеристика на понятията за традиционни алкохолни напитки в българските социални говори